Schoolraad

De schoolraad heeft, zoals het woord al weergeeft, een raadgevende functie.

Onze schoolraad bestaat uit negen personen: drie mensen verkozen uit de ouders, drie personeelsleden, twee personen uit de sociaal – economische milieus en de directie.

Hierbij een overzicht van de mensen die gedurende vier schooljaren zetelen in de raad:

– Ouders: Tineke de Vries, Yilmaz Rahmiye, Pieter Chielens
– Personeel: Chris Holemans, Linda de Coninck
– Lokale gemeenschap: Francis Deroost, Ernest Van Craen
– Directie: Tom Smets

De bevoegdheden van de schoolraad bestaan erin advies te geven aan de directeur, aan de raad van bestuur en de algemeen directeur.

De schoolraad kan ook overleggen met de directie over het aanwenden van het lestijdenpakket, welzijn en veiligheid op en rond de school, het schoolreglement, …

Ze heeft ook het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van andere bestuursorganen. De raad heeft echter geen enkele pedagogische inspraak en het advies van de schoolraad is niet bindend.

De directie moet zich wel verantwoorden wanneer hij een beslissing, genomen in de schoolraad, anders uitvoert dan afgesproken.

U kan als ouder dan ook ten allen tijde terecht bij één van de leden om iets mee te delen, een probleem te melden of als u een vraag hebt.