Nieuws

Beste ouders,

Op 1/9/2019 ben ik als nieuwe directeur gestart in BS De Spreeuwen.

Ik hoop op een fijne samenwerking met iedereen.

Ik ben alvast enthousiast om als directeur van deze fijne school te starten.

Noëlla De Wachter

Directeur

BS De Spreeuwen

Vanaf Januari 2020 kunnen de kinderen alleen nog water drinken op school of zelf water meebrengen in een drinkbus.

Dit kadert in het gezondheidsbeleid van de school.