Ontstaan

Op woensdag 5 juni 2002 werd het protocolakkoord ondertekend tussen de Stad Mechelen en Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs.

Hiermee valt het doek over meer dan 150 jaar Stedelijk Onderwijs.

De Stedelijke Basisschool van de Battelsesteenweg zag het levenslicht in 1931.

Het 75-jarige jubileum als Stedelijke Basisschool werd dus niet gehaald.

Op de gemeenteraadszitting van 9 januari 1931 werd bij hoogdringendheid voorgesteld de plannen goed te keuren voor het oprichten van een schoolgebouw op de Battelsesteenweg, ter plaatse “Den Boet” genoemd.

In zitting van de gemeenteraad op 25 juni 1931 werden de werken toegewezen aan M. Van Obbergen, ondernemer te Mechelen voor de prijs van 545,670 BEF.

In de eerste lagere klas waren er acht leerlingen ingeschreven. Dit aantal groeide in de loop van het schooljaar aan tot veertien. Dit klasje omvatte de eerste vier leerjaren.

De eerste kleuterklas had begin september 1931 zestien ingeschreven kleuters. Dit aantal groeide in de loop van het eerste schooljaar aan tot achtentwintig.

Vanaf 1932 werd op vraag van de ouders de school opengesteld voor meisjes zodat de eerste gemengde school van de stad was ontstaan.

In 1933 was de nieuwe school voltooid.