Geschiedenis

 • In Washington stelt generaal Marshall een economisch hulpplan ten bate van Europa op.
 • Felix Timmermans en Victor Horta nemen afscheid van het leven.
 • De raad van State wordt opgericht.
 • De minister van Onderwijs, Camille Huysmans moet machteloos toezien hoe zeventien ambtenaren omkomen bij een brand in het ministerie van onderwijs.
  Bij wet wordt de betaalde vakantie ingevoerd voor minderjarigen.
 • Een zekere Gaston Van den Bossche, onderwijzer in het 6de leerjaar aan de Stedelijke Basisschool van de Battelsesteenweg, gaat voor de eerste keer op trektocht naar Westerlo tijdens de Paasvakantie.
 • De zestien eerste Spreeuwen zagen het levenslicht:
 1. Pierre Soudan
 2. Françoise Pouliart
 3. Liza Van Haevre
 4. Aloïs Van Craen
 5. Frans Defré
 6. Louis Coppens
 7. Jean Van der Elst
 8. Jozef Lamote
 9. Edward Fels
 10. Aloïs Bosmans
 11. Victor Defré
 12. Cyriel Scheltiens
 13. Pierre Van der Meulen
 14. Louis Lacroix
 15. Desiré Linsen
 16. Cesar Wijnants

Het was in oktober 1946 dat Gaston Van den Bossche, toenmalig onderwijzer van de derdegraadsklas samen met Frans Van Camp, wijkoverste van de Vrienden van het Officieel Onderwijs, op de speelplaats in onze school van gedachten wisselden over de schoolreizen en opperden dat het ook anders zou moeten kunnen. Er moest meer zijn dan alleen maar die traditionele autocaruitstap!

De idee kwam ter sprake om een meerdaagse uitstap te ondernemen, te trekken met jongens en meisjes naar… de jeugdherbergen. Gelukkig bleek dat ook M. Van Buggenhout, die toen directeur van de school was, het een goed idee vond.

DE TREKTOCHTEN WAREN GEBOREN !!

Al vlug ontwikkelden zich rond dit trektochtgebeuren ook een heleboel nevenactiviteiten zoals . . .

Een SCHOOLCLUB !
Het idee van M. Van den Bossche om een schoolclub op te richten voor de leerlingen van de derde en de vierde graad kwam er om hen zo de kans te geven ook naast trektochten andere activiteiten te kunnen laten organiseren. Dit alles in een apart trekkerslokaal waar men buiten de lesuren kon vergaderen, tekenen, knutselen, rollen, repeteren voor bonte avonden,…
Een naam voor de trekkersclub en haar leden!

De Heer Van den Bossche stelde voor deze schoolclub een naam te geven. Die van een trekvogel, de zwaluw misschien?
Neen, de Heer Van Camp dacht aan de naam van het toen nog bestaande Spreeuwenhuis in de Bethaniënpolder en daar spreeuwen vrolijke, speelse, soms lawaaierige trekvogels zijn, was de link naar kindergedrag vlug gelegd.

“VAN SPREEUWENLEEST NAAR MENSENGEEST”

In aansluiting op de naam “Spreeuwen” werd de spreuk “Van Spreeuwenleest naar Mensengeest” in het leven geroepen.
Zij geeft de ontwikkeling van het kind naar het volwassen worden aan.

spreeuwenschild

 • Na de stichting van de trekkersclub bleek al vlug de behoefte te groeien om de activiteiten van de club te publiceren.
 • Door het op de kop kunnen tikken van een limograaf (kader met zeef en inktrol) werd ook deze doelstelling bereikt. In november 1947 is het eerste nummer klaar en krijgt het dezelfde titel als het clublied van de trekkers:”Vlug en Vrij!”
 • Na zes jaargangen gaat het bladje helaas ter ziele… doch onder impuls van M. Van den Bossche werd in november 1971 weer aangeknoopt met de traditie. Gevolg was de verschijning van ’t Spreeuwtje waar u zich vandaag nog steeds kan op abonneren.

9 SPREEUWENBOEKEN !
12 SCHOOLALBUMS !

 • De school is de trotse bezitter van reeds 4 fel gekoesterde spreeuwenboeken waarin foto’s, namenlijsten, stamnummers en trektochtverslagen van 1947 tot op de dag van vandaag worden bijgehouden door…jawel, M. Van den Bossche!!
 • Daarnaast zijn er ook 7 grote schoolalbums waarin 70 jaar schoolgeschiedenis te vinden is in woord en beeld. Een uniek bezit!
 • Uiteraard zijn alle oud-trekkers, vrienden van onze school,… steeds welkom om deze prachtige verzameling school- en trektochtgeschiedenis eens te komen inkijken. Zeer zeker staat ook uw naam er ergens in vermeld!!